Házirend

Házirend

a Bagolyvár apartmanházban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.

Azért, hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, ha megismerkedne házirendünkkel. A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy Ön ismeri és elfogadja ezt a házirendet, valamint, hogy be is fogja tartani.

Mivel a szállásfoglalás e-mailben, telefonon történik – ahol nincs lehetőség a teljes tartalmának megjelenítésére – ezért kérjük, figyelmesen olvassa el, és tartsa be az alábbi pontokat.

Mi azon fáradozunk, hogy ÖNÖK pihenésük ideje alatt jól érezhessék magukat náluk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy semmilyen körülmény ne zavarja nyugalmukat. Ha ezen törekvésünk ellenére bármi zavaró tényezőt észlelnek, amivel nincsenek megelégedve, kérjük, haladéktalanul forduljanak a recepcióhoz. A szálláshely és a berendezési tárgyak állagának, rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében kérjük, tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amelyet saját otthonukban sem tennének.

BEJELENTKEZÉS / KIJELENTKEZÉS

A szálláshely az érkezés napján 14.00 órától az elutazás napján délelőtt 10.00 óráig áll rendelkezésre. Egyéb lehetőségek, előzetes egyeztetés alapján rugalmasan intézhetők.

A távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég az apartmanba.

Amennyiben a vendég 18:00 óra után érkezik, akkor köteles az érkezés előtt felhívni a tulajdonost és értesíteni az érkezésről, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy a tulajdonos abban a hitben legyen, hogy a vendég nem fog megérkezni, és hogy más vendégnek kiadja a szállást.

A bejelentkezéskor köteles olvashatóan kitölteni a regisztrációs űrlapot – személyes dokumentumai alapján (Útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya) – melynek adatait, a recepción dolgozó munkatárs, azt a fenti okmányok alapján egyezteti.

Vendégeink regisztráláskor 1 db apartmankulcsot kapnak.

A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen az előre bejelentett, illetve kifizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek.

A szálláshely belső és külső részébe szigorúan tilos beengedni olyan személyeket, akik nem bejelentett vendégei a vendégháznak. Amennyiben a tulajdonos észrevesz olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek bejelentve a foglalás során, akkor a tulajdonosnak teljes körű jogában áll lemondani a szállást az érintett vendég részére.

FIZETÉS
 • Érkezéskor szállásdíj és az idegenforgalmi adó fizetése megtörténik. Ha valami miatt a vendég általa előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, abban az esetben is köteles a lefoglalt éjszakák szállásdíját kifizetni.

  Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el!

  Fizetési módok: készpénz, bankkártya, Szép kártya (MKB, K&H, OTP), utalás.

  Elfogadott pénznem Forint és EURÓ

  Az idegenforgalmi adót nem lehet Szép kártyával fizetni, kizárólag készpénzzel rendezhető.

PARKOLÓ HASZNÁLAT
 • A parkoló kamerával védett. A behajtó és a parkoló területén a mindenkori KRESZ szabályok vannak érvényben. A megengedett sebességhatár 5 km/h.

  A parkoló területén nem lehet a gépjárművön nagyobb szerelést, karbantartást végezni. Kisebb javítás, karbantartás megengedett mindaddig, míg a terület tisztasága nem veszélyeztetett.

  Parkolni díjmentesen lehet. A kapubejáratot hagyja szabadon minden esetben!

SZOBÁK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK HASZNÁLATA
  • Az apartmanok teljesen felszereltek, ezért kérjük vendégeinket, hogy az apartman átvételekor a szobaleltár teljességét aláírással igazolják.

   Amennyiben hiányosságot észlelnek a leltárlistában, érkezésüktől számított egy órán belül tudják ezt jelezni a recepción és mi pótoljuk a hiányzó eszközöket.

   Kérjük, őrizzék meg a vendégház bútorainak, eszközeinek, egyéb berendezéseinek épségét. A szobák berendezését és felszerelését, beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt stb. a házból kivinni tilos!

   A bútorokat átrendezni kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehet.

   A dekorációs és tájékoztató célt szolgáló tárgyakat, képeket kérjük ne mozdítsák el a helyükről!

   Az apartmanban a T-Home szolgáltató által elért csatornák foghatók, ne programozza át a készüléket. A távirányítókat (2 db/készülék) hagyja távozáskor az asztalon.

   Tisztelettel megkérjük Önöket, hogy a falfelületre ne kenjék fel a rovarokat.

   A szobákba gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot, közlekedési eszközöket (kerékpár, motor stb.) tilos bevinni, tárolni.

   Amennyiben elhagyja az apartmant, kérjük ellenőrizze, hogy televízió, villany le van kapcsolva, illetve a vízcsapok el vannak zárva. Csukják be az ablakot, zárják be az apartman ajtót.

   Eltávozáskor és éjszaka kérjük a szobákat zárni.

   Az átadott szobakulcsok elvesztése esetén a Vendég haladéktalanul köteles szólni a recepción, illetve az ezzel járó költségeket megtéríteni (ajtó kinyitás, zárcsere stb.)

   A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredendő esetleges károkért vagy balesetért.

   A vendégek által a nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak, a kárt közvetlenül meg kell téríteni a szállásadónak.

   A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek megőrizni.

   A vizes ruhákat, törölközőket az erre alkalmas ruhaszárítóra kérjük elhelyezni és ne az apartman korlátaira, vagy székekre stb.!

   A tulajdonosnak nincs joga a vendég távollétében belépni annak szálláshelyére. Kivételt képeznek azok az esetek, melyekben elkerülhetetlen a tulajdonos belépése biztonsági okok vagy anyagi károk elkerülése miatt. Ebben az esetben köteles erről a vendéget a következő találkozásnál értesíteni. Amennyiben a tulajdonos gyanítja, hogy a berendezésben kár keletkezett, a vendég köteles beengedni a tulajdonost a szállásra, hogy ellenőrizze a helyzetet

FŰTÉS
 • Az apartman központi fűtéssel rendelkezik, melyet egy faelgázosító kazán lát el. Fűtést és a kazán kezelését csak az arra jogosult személyek végezhetik.

  A helyiségek hőmérséklete a szobákban található fűtőtesteken található szabályozókkal állíthatók. A szálláshely elfoglalásakor kérjék a beállítás bemutatását. Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a beállítással kapcsolatosan, azt a recepción jelezni kell. Egyéb fűtési módot a vendégek nem használhatnak.

KÖZÖS HELYISÉGEK
 • A vendég köteles a vendégházak eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.

  A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

  Az apartmanokban és a hozzájuk tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségben és területen napszaktól függetlenül kérjük, tartózkodjon minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől.

  A szálláshelyen este 22:00 órától, reggel 8:00-ig hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos!

  A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak!

  A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.

  Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.

  Bármilyen meghibásodást észlel kérjük azonnal, haladéktalanul jelezze a recepción, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

  A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

  A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

ÉRTÉKEK
  • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, laptop, telefon) felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség a tulajdonost nem terheli.

   Az Apartmanházat vendégnél lévő vagy apartmanjában tárolt értékpapír, készpénz vagy egyéb értéktárgy tekintetében felelősség nem terheli a Ptk.6:369. § (2) bekezdése alapján.

DOHÁNYZÁS
 • Ház és apartmanjai jellemzően nem dohányzók, így kérjük vendégeinket, hogy csak a kijelölt helyen, a bejáratnál dohányozzanak.

  A dohányzás és a nyílt láng használata az épületen belül szigorúan TILOS!

  A tisztaság fenntartása érdekében az udvaron, és a vendégház teljes területén a csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe helyezzék.

  Amennyiben a be nem tartott jogszabály miatt intézkedés történik a szállásadóval szemben, úgy annak költségét a jogsértő köteles megtéríteni.

TŰZRAKÁS, SZALONNASÜTÉS, BOGRÁCSOZÁS, GRILLEZÉS
 • Tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni a recepción.

  Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen a kijelölt farakásból, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet.

  Nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, parazsat míg ki nem hűlt.

  A rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl.: műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

  A tűzrakás után kérjük a Vendégeket a szemét eltávolítására, és a parázs gondos eloltására (vízzel vagy homokkal).

  A bográcsot, grillrácsot, tárcsát, nyársat használat után kérjük rendbe tenni, hogy más is ugyanolyan tisztán tudja használni, mint Önök.

TŰZIFA APRÍTÁSA FEJSZÉVEL, BALTÁVAL BIZTONSÁGOSAN
 • A tűzrakáshoz a vendégházban a hasított tűzifa rendelkezésre áll. De amennyiben a nap folyamán elfogy, így vendégeink is használhatják a kikészített fejszét, baltát a farönkök aprítására.

  A hasítóeszköz használata folyamán kérjük ügyeljen a biztonságos használatra.

  Javasoljuk, hogy gyakorlott baltahasználó vágja fel a farönköket!

  16 évet be nem töltött gyermek a fejszét, baltát NEM használhatja!

  Tilos ittas állapotban a fejszét és baltát használni!

  Kizárólag a kijelölt területen szabad a fahasítást elvégezni.

  Szabálya:

  Győződjön meg arról, hogy nincsenek emberek a közelben, főleg gyermekek, mivel a tűzifa darabolásakor meglehetősen messze tud repülni különböző irányokba.

  Helyezze a hasítandó farönköt a kijelölt szélesebb, stabilan a földön álló fatőkére.

  A farönkön, amennyiben görcs található – a csomós rész legyen alul.

  Keressen a rönkön repedést, emelje a baltát két kézzel a feje fölé, és igyekezzen azt eltalálni a farönköt baltával, a repedés mentén.

  Munka közben terpessze a lábát szélesre: ez kényelmes, és megvédi a lábát a véletlen baltaütéstől, amennyiben megcsúszik az eszköz a fán.

  Ha a fa darabolásakor a fejsze pengéje csomóba ütközik, és nem lehet kiszabadítani, akkor a következő módszert kell alkalmazni: a fejszét erővel megfordítani – így a fahasáb kerül felűre- a fejsze tompa részét a tőkéhez ütni. Általában két-három ütés után a penge kiszabadul.

TŰZVÉDELEM
 • A tűzvédelmi szabályzatot minden Vendég köteles betartani. A menekülési útvonal ábrája a folyóson megtalálható.
 • Az apartman házba könnyen gyulladó és robbanó, kellemetlen szaggal járó anyagot bevinni tilos!

  Tűz esetén a recepció előtt rögzítve vagy a pincehelység végében a falon rögzítve POROLTÓ KÉSZÜLÉKET talál! Azonnal kezdje a mentést, és hívja a tűzoltókat a 105-ös telefonszámot, majd azt követően a szállásadót!

  A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a

  környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

  A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.

  Veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

  Az épületet haladéktalanul áramtalanítani kell a ház oldalán lévő villanyszekrényben található főkapcsolóval.

ÉTKEZÉS, ÜVEGHÁZ-RENDEZVÉNYHÁZ:
 • A vendégház önellátó jellegű, tehát a vendégeknek az étkezésről saját maguk kell gondoskodniuk. A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, amely alkalmas meleg étel főzésére. A konyhában az alábbi eszközök állnak a vendégek rendelkezésére:

  • hűtőszekrények mélyhűtőrekesszel
  • gáztűzhely, villany sütővel
  • mosogató gép
  • tányér-, ét-, pohár- kávéskészlet
  • lábasok, fazekak és alapvető főzési eszközök (kések, • szűrők, fakanalak, tároló edények)
  • kávéfőző, vízforraló
  • mikrohullámú sütő
  • mosogatószer, papírtörlő
  A Vendégház nem ad a főzéshez semmilyen hozzávalót, alapanyagot, erről a vendégnek magának kell gondoskodnia! A vendég által használt edényeket, eszközöket, poharakat, minden esetben el kell mosogatnia annak, aki használta, és vissza kell raknia azt a kijelölt helyre. A konyha területet tisztán, rendezetten köteles használat után ott hagyni.

  Tilos a Vendégház edényeit, eszközeit kisajátítani!

  A főzőlapot és a sütőt ne hagyja áram alatt, amikor használaton kívül van!

  A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.

  A konyhában elhelyezett PB gázpalackot csak a kezelését ismerő személy használhatja! Használat után kérjük lezárni!

  Kérünk minden kedves vendéget, hogy a konyhai eszközöket (edényeket, étkészletet, poharakat) ne keverjék az apartmanok között, illetve távozás után a konyhában ne hagyjanak mosatlan edényt, ételmaradékokkal teli lábasokat és a hűtőkből is ürítsék ki a maradékokat!

  A klímaberendezések beállítását kizárólag munkatársaink végezhetik!

ÉTKEZÉS APARTMAN:

Az apartmanok is jól felszerelt konyhával rendelkeznek, ahol lehetőség van készételek melegítésére.

A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.

A főzőlapot és a sütőt ne hagyja áram alatt, amikor használaton kívül van!

Kérjük, a szobákban ne étkezzenek, ezt csak a konyhában, és az étkezőben tegyék!

ÉTKEZÉS, KIS BUNGALÓ:
 • Kis bungalónk párok számára nyújt diszkrét pihenési lehetőséget.

  Kis konyhája minimálisan felszerelt. Vízforraló, és kis hűtőszekrény áll vendégeink rendelkezésére.

  Hideg időszakban a fűtést egy 5KW-os kandalló adja. Kérjük a kandalló biztonságos használatát. Amennyiben segítségre van szükség a tűzrakáshoz a kandallótérben, kérjük jelezze recepción.

SZEMÉTELHELYEZÉS, KEZELÉS
 • A háztartási szemét gyűjtése az apartmanoknál a konyhában, szobáknál pedig a fürdőszobában elhelyezett szemetesekben lehetséges. Amennyiben azok megteltek, a parkolónál lévő nagyméretű szeméttároló edényekbe helyezzék el azokat. Újabb szemeteszsákot a recepción kérhetnek.

  A szemetet ne hagyják a folyósokon, ajtók mögött, közösségi tereken.

WIFI
 • A wifi használat ingyenes.

  A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg.

  A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja.

  A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

KERT
 • A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a kert tisztaságára, a növények épségére.

  Szigorúan tilos, letörni, leszakítani, vagy bármilyen módon rongálni a növényeket.

  A gyümölcsöket a tulajdonos dolgozza fel, így kérjük, ne szedjék le.

  A szemetet az arra kijelölt helyre tegyék.

  Az elkerített részekre, szigorúan tilos bemenni a Vendégházban tartózkodók számára. Bármilyen károkozás a kertben, kárterítési kötelezettséggel jár.

SZOLGÁLTATÁSOK
 • A játszótér, kerti játékok ingyen használhatók, de csak saját felelősségre.

  Masszás szolgáltatásra előre egyeztetett időpontban van lehetőség, melyről bővebb felvilágosítás a recepción kérhető.

  Csecsemő, kisgyermek részére kiságyat (etetőszéket, bilit, WC-szűkítőt) előzetes bejelentésre tudunk biztosítani.

  A szobában felejtett értékeket 10 napig áll módunkban megőrizni, s amennyiben jelzik felénk a megadott időponton belül a megadott címre postázzuk.

  Mosási, vasalási lehetőség van apartmanházunkban, melyről a recepción érdeklődhet.

HÁZIKEDVENC
 • Háziállat behozatalára a szállásadóval történő előzetes egyeztetés után van lehetőség, melynek a napi díja 2.500 Ft / éj. Minden esetben kérjük az állat gazdáját, hogy az állattal kapcsolatos igazoló dokumentumot hozza magával, a biztonságát szavatoló egyéb kiegészítő felszereléssel együtt.

  Háziállat az étteremben, közös zárt étkezőhelységekben nem tartózkodhat!

  Háziállat a szobában lévő ágyban NEM tartózkodhat.

  A vendégeink tiszta ágyneműjén NEM alhat.

  Amennyiben a távozáskor a kedvenc nyomát munkatársunk a vendégágyban megtalálja, a vendég extra ágyneműtisztítás / fertőtlenítés miatt pótdíjat köteles fizetni, melynek díja 10.000 Ft

  A vendégházba behozott állatokat egyedül hagyni szigorúan tilos! Az állat által okozott kárt a helyszínen a gazdája köteles megtéríteni!

  Az apartmanház területén belül, – kert, gazdasági udvar- a vendég köteles az eb által okozott szennyeződést (ürüléket) felszedni és az eltávolításhoz szükséges eszközöket magánál tartani.

BIRTOKON ÉLŐ ÁLLATOK
 • rackajuh, ló, kacsa, gyöngytyúk, nyúl, tyúk, kakas, pulyka

  A gazdasági udvart mindenki csak saját felelősségére, és a tulajdonos kíséretével látogathatja!

  TILOS az állatokat felemelni!

  TILOS a kerítéseken, karámokon átmászni, rátámaszkodni!

  TILOS nedves fű, friss kenyér adása az állatoknak!

  Az állatok etetése csak, és kizárólag bemutatott eleséggel történhet!

  Vigyázat! Az állatok haraphatnak, ha a szájukba rakják az ujjukat, ezért a szájukba ne nyúljanak bele!

  Ne hozzon be állatot, mert ezzel fertőzésveszélynek, vagy stressznek teszi ki az itt lakókat!

  Ne hozzon be olyan tárgyakat, játékokat (például lufi, labda, vízipisztoly), amelyek megijeszthetik az állatokat vagy kárt tehetnek bennük!

  14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel lehet az állatokat simogatni, etetni, látogatni.

  Fokozottan figyeljen kisgyermekére, akinek minden esetben fogja a kezét, ha villanypásztorral, kötéllel, vagy vízzel határolt terület mellett halad el!

  A gazdasági udvar területén lévő vizesárkokba lépni, fürödni, valamint befagyott állapotukban a jegükre lépni tilos!

  A figyelmeztető táblákat ne hagyjuk figyelmen kívül!

BALESET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
 • A recepción kisebb elsősegély csomagot tartunk, (rovarcsípésre kenőcs, Kalcium tabletta, kullancskiszedő csipesz, kullancs riasztó spray, lázmérő, lázcsillapító, sebfertőtlenítő, sebtapasz, kötszer) nagyobb baleset esetén kérjük, hívja a 112-t

  Kérjük, saját érdekében tájékoztassa a Vendégház tulajdonosát, ha olyan betegsége van, melynek váratlan megjelenése gyors és szakszerű segítségnyújtást igényel.

  A frissen felmosott, vizes padlócsúszás veszélyes!

  Kérjük, ügyeljen a közlekedésre! Lépcsőn történő közlekedésnél keresse és vegye igénybe a kapaszkodás lehetőségét. A lépcsőn futni, ugrálni, csúszni, mászni szigorúan tilos!

  Fürdőszobában áram alatt lévő elektromos eszköz használata közben ne folyassanak vizet.

  Kérjük, a vendégház tulajdonosának azonnal jelezze, ha egészségére, testi épség veszélyeztetésére utaló jelenséget tapasztal.

TÁVOZÁS
 • Az épületből való távozáskor apartmanja kulcsát minden esetben adja le a recepción.

  Kérjük, hogy apartmanja végleges elhagyását 20 perccel megelőzően jelezzen a recepción a szobaleltár ellenőrzése végett – az esetleges károk okozása esetén, az ebből fakadó költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük.

  Elutazáskor az apartmanban, szobákban kérjük ne hagyjanak mosatlan edényt, szemetet.

EGYÉB
 • 14 év alatti gyermek csak szülő vagy más, általa megbízott cselekvőképes felnőtt személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szálláshelyen. A gyermek felügyelője felelősséggel tartozik a gyermek épségéért és az általa okozott kárért.

  A Vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, az apartmanokban és a szobákban ill a kertben 22:00 – 08:00 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy zenét hallgatni.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, parkolóban keletkezett sérülések stb.).

  A szállásadó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve a szállásról azonnal eltávolítja. Ebben az esetben a szállásdíjat nem térítjük vissza.

  A házigazda nem felel a vendégek közötti esetleges nézeteltérésekért, konfliktusokért, de a törvényes előírások értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket a rend fenntartása és a vendégek biztonsága érdekében az elszállásolási intézmény területén belül.

  A szállásról kizárható az a személy, aki:

  • bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
  • saját vagy más testi épségét veszélyezteti
  • 22:00 és 8:00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmat zavarja.
  • Fenntartjuk a jogot a vendégkörünk megválogatására. Ittas állapotú, agresszív hajlamú vendégeket nem fogadunk!

A VENDÉGHÁZ TERÜLETÉRE BE NEM VIHETŐ DOLGOK!
 • • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített   anyagok,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotrop anyag,

  Ha a vendég a vendégház előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Vendég ház területére, azt a Vendégház a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
  Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Vendégház kizárja.
  A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a Vendégháznak.

  A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és az egész összeg megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására.

  A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat. A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.

  Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy az Ön számára és a szálláshely jövőbeli vendégei számára a kirándulás, a pihenés, a lehető legjobban teljen el.

  A vendégház közösségi tereiben, szobáiban, kertben, gazdasági udvarán – a személyiségi jogok figyelembe vételével – saját, otthoni felhasználású fénykép-, videó- és hangfelvételek külön engedély nélkül is készíthetők.

  Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a Vendégház tulajdonosához.

  Kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag üdülést kívánunk!